58462114_2500663773299894_7336601489361600512_o

ချစ်ခြင်းဆိုတာ စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုမဟုတ်

ချစ်ခြင်းဆိုတာ စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ။ ကြိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ကြိုးစားခြင်း ကဲ့သို့ပင် ချစ်ခြင်းသည် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ...